Bílý "Manessův" klobouček - 13. stol. - 16. 2. 2005

Na prodej: ne

Pro dámy

Miniatura z Manessova rukopisu. Manessův rukopis je sbírka středohornoněmecké milostné lyriky z doby kolem r. 1320 v okolí Curychu. Dlouho se předpokládalo, že jejím objednavatelem byl curyšský radní Rüdiger Manesse. Obsahuje trubadúrské písně 140 básníků se 137 celostrannými barevnými iluminacemi a jednou perokresbou.